Figaro5555
Figaro250
Figaro800

Fiskmontering

 

Jag har många års erfarenhet av fiskmontering. De metoder som jag främst använder mig av är skinnmontering och avgjutning.

 

Skinnmontering:

Efter att fiskens fotograferats och blivit mätt flås den. Skinnet tvättas och garvas. För bästa resultat gjuts fiskhuvudet av.

Med hjälp av fiskens mått skärs en identisk kopia ur ett stycke

frigolit. Skinnet limmas sedan fast på kroppen av frigolit och fenorna spänns ut. När limmet torkat appliceras ögonen. Därefter påbörjas målningsarbetet.

Användningen av både pensel och så kallad airbrush-teknik ger 

ett mycket realistiskt resultat. Slutligen lackas fisken med ett blankt lager skyddslack.

 

Avgjutning:

Vissa fiskar, exempelvis lax och havsöring, bör avgjutas för bästa resultat.

Processen börjar med noggrann rengöring av fisken. Därefter

tillverkas en gjutform genom att materialet formas runt fisken. Proceduren brukar behöva upprepas flera gånger innan den slutgiltiga gjutningen av fisken görs.

Fisken lackas sedan på samma sätt som vid skinnmontage.

 

Handhavande av fisken:

Avliva fisken så skonsamt som möjligt. Fotografer sedan fisken så snabbt som möjligt efter fångsten. Gärna från flera vinklar, då detta gör det lättare att återskapa fisken ursprungliga färg och form när den målas.

Placera sedan fisken på exempelvis en träskiva. Torka av fisken

och paketera den så att inga fenor kommer i kläm. Lägg sedan hela "paketet" försiktigt i en plastpåse och frys in i väntan på montering.

 

Kontakt

Figaro8
Figaro5
Figaro2
Figaro6