fiskodling

Från rom till fisk!

 

 

Rom från avelsfisk läggs i kläcklådor där de mognar till yngel. Efter kläcklådorna förs fisken till odlingstråg. Där får de växa till sig innan de släpps ut i dammarna. I dammarna växer de till fångstfärdig fisk. Fisken levereras sedan till fiskeklubbar, fiskevårdsområden och egna fiskevatten.

 

 

Har i dagsläget ett flertal naturdammar för odling av fjällröding, öring och regnbåge. Fördelen med naturdammsodling är att man får en fisk med hela fenor och som är i fin kondition.

 

Kontakt

fisken